take care electric scooter lithium ion battery

วิธีการดูแลแบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของคุณ

take care electric scooter lithium ion battery

ด้วยจำนวนผู้ใช้สกู๊ตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอายุการใช้งานของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนต่างๆ ของสกู๊ตเตอร์ เมื่อเราพูดถึงชิ้นส่วน หมายรวมถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ความยาวนานในการใช้งาน ซึ่งเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ใช้งาน ของแบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ว่าปกติจะมีอายุการใช้งานในการถอดเข้า ถอดออก อย่างไรบ้าง และวิธีการดูแลเพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวขึ้น

แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

เมื่อตัดสินใจจะใช้งานสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สก๊ตเตอร์ทำงานได้ นั่นคือแบตเตอรี่ลิเธียซึ่งดีกว่าการใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกับแบตเตอรี่ลิเธียม จะพบว่า แบตเตอรี่ลิเที่ยม จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า น้ำหนักน้อยกว่า ดูแลง่ายกว่าและสามารถชาร์จไฟได้เร็วกว่า

โชคดีที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่สกู๊ตเตอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอยู่แล้ว เช่น Inokim และ E-TWOW

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ

แบตเตอรี่ทั้งหมดเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า บริษัท มักใช้แนวทางแบบอนุรักษ์นิยม และได้กำหนดให้แบตเตอรี่มีวงจรชีวิตอยู่ที่ 300-500 รอบ ซึ่งหมายถึงรอบการชาร์ทไฟ เพื่อการใช้งานในแต่ละครั้ง แต่ไม่ได้หมายถึงการชาร์ทเพียงครั้งเดียว ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ไปหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า 1 วัน แล้วใช้แบตเตอรี่ไป ครึ่งหนึ่ง แล้วนำมาชาร์ทอีกครั้งเพื่อให้แบตเตอรี่เต็ม ถ้าคุณทำแบบนี้อีกในวันถัดไป ก็จะนับเป็นการชาร์ท 1 ครั้ง ของวงจรชีวิต ไม่ใช่เป็นการชาร์ท 2 ครั้งของวงจรชีวิต ดังนั้น มันจะใชเวลาหลายวันเพื่อให้ครบววงจรชีวิต

คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ของคุณได้ หลังจากครบจำนวนวงจรชีวิตมากที่สุด แต่คุณจะพบว่า แบตเตอรี่จะหมดเร็ว ซึ่งหมายความว่าความจุของแบตเตอรี่จะเริ่มลดลงเมื่อครบความจุวงจรชีวิตแล้ว หน่วยการวัด โปรดดูที่ตารางนี้จาก www.batteryuniversity.com

Lithium Ion Battery Life Charge Cycle discharge rate

จากตารางพบว่า แบตเตอรี่ลิเธียม สามารถใช้งานได้นานกว่าวงจรชีวิตที่กำหนด แต่ความจุไฟฟ้า (แสดงเป็น%) จะลดลง

ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมของคุณ

ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งาน ย่อมต้องการดูแล รักษา และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้มีความจุไฟฟ้าได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งมีข้อควรระวังและขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

สภาวะแวดล้อม: แบตเตอรี่ลิเธียมมีอุณหภูมิที่เสถียร ขึ้นอยู่กับ ความจุไฟฟ้าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามันถูกเก็บหรือถูกนำมาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้น

สิ่งที่คุณสามารถทำได้: นำสกู๊ตเตอร์ไปที่เก็บไว้ในในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ทั่วถึงและนำออกมา ผึ่งแดดและความร้อนบ้าง

เมื่อต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน แนะนำให้ชาร์ทไฟฟ้าเพียง 40%: ผู้ ผลิตแนะนำให้คุณชาร์ทแบตเตอรี่เพียง 40% ถ้าคุณวางแผนที่จะเก็บไว้และไม่ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่จะมีการสูญเสียอยู่ตลอดเวลาแม้คุณไม่ได้ใช้งานมันเลย ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอที่จะเก็บมันเอาไว้เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อีก ให้ทำ "วงจรป้องกัน"

สิ่งที่คุณสามารถทำได้: สกูตเตอร์ที่มีไฟ LED – ให้ชาร์จไฟจนถึงระดับตรงกลางหรือไฟส้ม

ตัวชี้วัดแบบดิจิตอล: จุดกึ่งกลางหรือ 40-50%

*** นี่เป็นเพียงกรณีที่วางแผนจะใช้สกู๊ตเตอร์ เพียงบางครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ที่ชาร์จที่ให้มา เครื่องชาร์จจากแหล่งอื่น ๆ อาจจะทำให้แบตเตอรีของคุณเร็วเกินไป ทำให้แบตเตอรี่เกิดความเค้น

การชาร์จแบตเตอรี่: คุณไม่จำเป็นต้องดูหน้าจอของสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ในขณะกำลังชาร์ทไฟอยู่ หรือถอดปลั๊กทันทีเมื่อทำเสร็จ เราได้ทดสอบอุปกรณ์ชาร์จ MyWay และ E-Twow แล้วและเข้าใจว่าพวกไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว ตลอดความจุของแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟมากเกินไป

ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรทำเช่นนี้กับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าคันอื่น ที่ไม่ได้แนะนำให้ทำเช่นนี้

การลดแบตเตอรี่: ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่จนหมดก่อนทำการชาร์จ

จะทำอย่างไร: พยายามรักษาระดับแบตเตอรี่ให้เกินกว่า 10% เสมอและทำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่แบตเตอรี่จะถึงระดับดังกล่าว

แบ่งปันในความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเองหรือเคล็ดลับในการดูแลแบตเตอรี่!

Sources:

http://batteryuniversity.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery

Previous article Nylon Magazine Review of the All New Inokim Mini
Next article 5 ways to tell apart a fake from an original scooter

Comments

nam299654krya - December 30, 2020

mss299654ngkyt QCz9d1U vtjZ Qw0givL

nym299654flebno - December 30, 2020

mss299654rttyneg S6qE3LY 0K2U zgGnSq5

М ы д а р и м В а м б и л е т Г О С Л О Т О . У с п е х о в в р о з ы г р ы ш е ! З а б р а т ь в ы и г р ы ш н ы й б и л е т : www.tinyurl.com/AllomGiz NFDAW2557285MTGJNF - November 27, 2020
П о з д р а в л я е м , у в а с в ы и г р ы ш н а я к о м б и н а ц и я б и л е т а Г о с Л о т о с о в п а л а ! П е р е й т и к п о л у ч е н и ю в ы и г р ы ш а : www.tinyurl.com/AllomGiz THRT2557285JUYEGRT
П о д р а в л я е м ! З а б е р и т е В а ш п о д а р о ч н ы й ю б и л е й н ы й б и л е т Г О С Л О Т О : www.tinyurl.com/AllomGiz THRT439301JUYEGRT - November 12, 2020
П о д р а в л я е м ! З а б е р и т е В а ш п о д а р о ч н ы й б и л е т Г О С Л О Т О к ю б и л е й н о м у т и р а ж у п о д а н н о й с с ы л к е : www.tinyurl.com/AllomGiz MTGJNF439301JUYEGRT

Leave a comment

* Required fields